Tarımsal Üretici Birliklerinde E-İmza Dönemi

Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş başvuruları elektronik ortamda e-imza ile de gerçekleştirilebilecek.

Tarımsal Üretici ve Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik gerçekleşti ve 7 Ocak’ta Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

E-imza kullanımı her geçen gün artarken bir çok kurum da özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde online platformlarda başvurular kabul etmeye devam ediyor. Değişen yönetmelikle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı da makalemizde bahsi geçen başvurular için ıslak imzalı fiziki başvurunun yanı sıra online ortamda e-imza ile başvuruları kabul etmeye başladı. Bu sayede hem başvuru işlemleri dakikalar içerisinde gerçekleşiyor hem de başvuru sahiplerinin fiziki olarak herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmıyor, temas en aza indirilmiş oluyor ve kurumlardaki zaruri gerçekleştirilen fiziki başvuru yoğunluğu harici oluşan yoğunluk en aza iniyor.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte tarımsal birliklerin kuruluşuna ilişkin esaslarda bazı değişikliklere gidildi. Islak Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin kurulabilmesi için üyelik şartlarını taşıyan en az 7 yetiştiricinin bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne dilekçeleri ile ıslak imza ya da dijital ortamda elektronik imza ile başvurmaları gerekiyor.

Merkez Birliği için de aynı başvuru koşulları sağlanmış durumda Merkez Birliği kuruluşu için yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun kurulmuş en az 7 İl Birliğinin Bakanlığa dilekçeleri ile ıslak imzalı olarak ya da online ortamda e-imza kullanarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarımsal Üretici Birliği kuruluşu için de asgari üretim kapasitesine sahip gerçek ve tüzel kişiliği haiz 16 tarımsal üretici, imzaladıkları tüzük ve kuruluş belgeleriyle Bakanlığa dilekçe ve ıslak imza veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaatta bulunarak tüzel kişilik kazanacak. Daha detaylı bilgi için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenecek.  Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde kurumun başvuruları online ortamda elektronik imza ile kabul etmesi başvuru sahiplerinin başvuru sürecini kolaylaştırıp kısaltacaktır. Tarımsal Birlik Kuruluşu ve Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliği kuruluş başvuruları e-imza ile fiziken kuruma giderek başvuruyu yapmaya ihtiyaç kalmadan kısa bir sürede uzaktan başvuru işlemi gerçekleşebilecek.