Doğa dostu yeni nesil imza platformu: Letsign

İş dünyasında tasarruf, doğaya dost kullanıcısı için ağaç diken uygulamamız Letsign ile tanışın.

Teknolojinin ilerleyişi gün geçtikçe hız kazanıyor. Özellikle dünya genelinde içinde bulunduğumuz pandemi dönemi teknolojinin önemini bir kez daha vurguluyor. İş süreçlerini uzaktan yönetebilmenin yanı sıra bireylerin ve kurumların teknolojik gelişime paralele olarak doğanın korunması yönünde gösterdiği bilinç ve hassasiyet de artıyor.

Bri insanın yıllık oksijen miktarını karşılamak için 8 ağaç gerekiyor. E-GÜVEN hizmete sunduğumuz LetSign ile kurumlara yönelik doğaya dost çözümler geliştiremeye devam ediyoruz. Letsign, kurumların işlerini uzaktan ve güvenli biçimde yönetmesini sağlamanın yanı sıra 200 adet e-imza ve onay talebi gönderen kullanıcısı adına bir ağaç dikilmesini sağlıyor.

Düşük kâğıt kullanımı ve çevre dostu çözümler, ülkeler için gelişmişlik, şirketler içinse önemli bir modernleşme simgesi. E-GÜVEN olarak geliştirdiğimiz LetSign ile doğaya dost ve sürdürülebilir iş modelleri tasarlayarak profesyonel iş hayatı, toplum ve dünya için katkı sağlamaya devam ediyoruz. Düşük kâğıt kullanımı ve çevre dostu çözümler, ülkeler için gelişmişlik, şirketler içinse önemli bir modernleşme simgesi bu anlayışla ve işimizin de doğası gereği hizmete sunduğumuz LetSign ile doğaya dost ve sürdürülebilir iş modelleri tasarlayarak profesyonel iş hayatı, toplum ve dünya için katkı sağlamaya ve bunu geliştirecek ve sürdürecek çalışmalara devam ediyoruz.

İş ve işlemleri dijitale taşıyan, kullanıcısına tasarruf imkânı sunan LetSign, tüm kurumların tanışması gereken çervreye değer katan bir uygulamadır. LetSign, kullanıcılarının takip edebileceği ağaçlandırma alanı bulunan , her kullanıcıya ya da kuruma ait 200 adet e-imza ve onay talebi gerçekleştirildiğinde kullanıcısı ya da kurum adına bir ağaç dikilmesini sağlayan biryapıda çalışıyor. Böylelikle doğa için sürdürülebilirlik kavramının destekçisi olan birey ve kurumlar için önemli bir değer oluşturuluyor. Kurum çalışanları da bu yönde bilinçlerini artırıyor. Yakın zamanda hem iş yönetimi hem de doğanın korunması konusunda büyük küçük bir çok farklı işletmenin daha Letsign ile tanışacağını öngörüyoruz.