Bilirkişi Başvurularında E-imza

Adalet Bakanlığı yeni bilirkişi başvuru sürecini başlattı. Başvuru formları elektronik veya mobil imza ile imzalanacak.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişiliğe kabulüne ilişkin duyuru yayımladı. Başvuru tarihlerinin ve şartlarının açıklandığı duyuruya göre, bilirkişi olmak isteyenler başvurularını E-Devlet  UYAP bilirkişi portalı bilgi sistemi üzerinden yapacak. Başvuru formları elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak.

E-imza veya mobil imza zorunlu

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, yeni bilirkişi başvuru sürecini başlattı. Adaylar, uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler çerçevesinde değerlendirilecek. Adaylar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapacakları UYAP bilirkişi portalı bilgi sistemi girişinden işlemlerini gerçekleştirecek. Yazılı, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular reddedilecek.

65 alanda bilirkişi alınacak

Çözülmesi uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşlerine başvurulacak bilirkişiler 5 Kasım’dan itibaren başvuruda bulunabilecek. Sigorta, tıp, turizm, enerji ve mimarlık gibi 65 uzmanlık alanında bilirkişi alınacak. Değerlendirme sürecinin ardından 22 Ocak 2019’da başvuruları kabul edilenler açıklanacak.

Bürokratik süreçler hızlandı

E-devlet uygulamaları kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor

E-devlet uygulamaları, bürokratik süreçleri hızlandırırken vatandaşlara daha hızlı hizmet alma imkanı tanıyor. Devlete de kaynakların etkin kullanımı olanağı sunuyor. Devletin vatandaşlarına sunduğu hizmetler, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. E-imza ve mobil imza ile hizmet alan bireylerin kimlikleri güvenilir bir şekilde doğrulanabiliyor.

E-İmza yukarıda belirtilen Bilirkişi başvurularında kullanımının yanı sıra bireysel işlemlerde E-Devlet üzerinden adres değişikliği işlemleri, kurumsal anlamda Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP), Sosyal Güvenlik Uygulamaları, internet bankacılığı, kağıtsız ofisler, Çevre Etki Değerlemesi (ÇED) projeleri, e-sipariş işlemleri, vergi ödeme işlemleri, sigortacılık işlemleri ve e-sözleşmeler gibi kamu ve özel sektör alanında pek çok farklı kullanım alanına sahiptir.

Aynı zamanda e-imza kullanımı ile kağıt, kargo ve kırtasiye giderlerinden tasarruf edilebilmekte, e-imza ile gerçekleştirilen işlemler birey ve kurumların zaman ve para tasarrufu sağlamalarına imkan vermekte ve kullanım kolaylığı sayesinde bilgisayar ve internetin bulunduğunda her ortamda kolaylıkla imzalama işlemi gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır.