E-GÜVEN Yeşil Ofis Oldu

E-GÜVEN WWF Yeşil Ofis Programını başarı ile tamamlayarak Yeşil Ofis diplomasını aldı. Yeşil Ofis Programı nedir? Kurumlar ve dünya için Yeşil Ofis olmak neden önemli sizler için hazırladık.

Bilindiği gibi içinde yaşadığımız çevre, denizler, okyanuslar ve doğaya ait bir çok şey zamanla ve insanların neden olduğu etkilerle birlikte gün geçtikçe zarar görüyor. Dünyada doğal yaşam alanının bozulması hayvanların soyunun tükenmesine, insanların zarar görmesine, kaynakların gitgide azalmasına ve bir çok olumsuz etkene daha neden olmakta. Dolayısıyla biz insanlar tükenen kaynaklara karşı daha hassas olmalı ve doğaya zarar verecek her türlü eylemden kaçınmalıyız. Birey olarak dikkat ettiğimiz hususların yanı sıra doğanın korunması konusunda çalıştığımız ofislerde birer çalışan olarak ve kurumumuzun bütünüyle işletme olarak doğanın korunmasını ve mevcut kaynakların gelecek nesillere de aktarılabilmesini sağlamalıyız.

İşte WWF ‘de tam bu noktada Yeşil Ofis programı ile devreye girerek kurumların program dahilinde doğayı ve çevreyi koruyarak gerçekleştirebilecekleri bir tasarruf ve iyileştirme programı uygulamasını ve bilinçlenmesini sağlıyor. Yeşil Ofis, tasarım, inşaat ve ofis içerisinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, enerji ve suyu daha az harcayan, kaynakları ve malzemeleri daha verimli kullanan yapılardır.

E-GÜVEN de WWF Yeşil Ofis Programı kapsamında ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik çevreye dost bir anlayışta iş süreçlerini düzenleyerek Yeşil Ofis Programı’nı tamamladı ve diplomasını aldı. Çevre dostu ürünlerimiz sayesinde 42 binden fazla ağacın kesilmesini önledik. Şirket içi kağıt kullanımını azaltarak kağıt tüketiminde %53 azaltma sağladık. Ofis içerisinde tek bir yazıcı kullanarak toner tüketiminde tasarrufa gidildi ve toner tüketimimizi %56 azalttık. 2015 yılı itibarıyla 67.768 Kwh elektrik tüketimimizi program sonunda 60.113 Kwh’a düşürdük . Anket ve bilgilendirmeler ile çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirdik ve çevre bilinçlerini %90,5’e yükselttik. Ofis içerisinde cam önlerinde spot ışık kullanımının önüne geçtik, LED ışık kullanımını tercih ettik ve ofisimize açılabilir pencereler yaptırdık. Tüm bunların yanı sıra WWF Yeşil OFis Programı kapsamında ekip olarak keyifli uygulamalar da gerçekleştirdik. “Kazaklı Çarşamba ” günü kapsamında işe kazak giyerek geldik ve ısıtıcılarımızı çalıştırmadık. Yıl içerisinde tüm şirket çalışanlarımız ile tohum topları hazırladık ve ektik.

WWF Yeşil Ofis Programı ile hem birey olarak hem de kurum olarak bilinçledik ve Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandık. Programla birlikte şirket olarak ürünlerimizin sahip olduğu kağıtsız ofis anlayışını Yeşil Ofis anlayışı ile birleştirdik ve bunu şirketimizin tümüne yaydık. Hem bireyler olarak hem de kurum olarak doğanın korunmasına sağladığımız katkıdan ve doğanın mirasının gelecek nesillere aktarılmasına sağlayacağımız destekten dolayı mutluluk duyuyoruz.

Hem bireyler olarak hem de kurum olarak doğanın korunmasına sağladığımız katkıdan ve doğanın mirasının gelecek nesillere aktarılmasına sağlayacağımız destekten dolayı mutluluk duyuyoruz.