İhracatçı Firmalara E-İmza Kolaylığı

İhracat destek ödemeleri başvurularına e-imza kolaylığı getirildi. Firmaların e-imzalarını temin etmeleri için son gün ne zaman sizler için araştırdık.

E-İmza gerek kamu gerekse özel sektörde iş süreçlerine kazandırdığı hız ve güvenlik özelliği ile öne çıkmaya devam ediyor. Kamu kurumları ile firmaların arasında gerçekleşen süreçlerde işlemleri kolaylaştırmak, kağıt tasarrufu sağlamak ve daha kolay arşivleme olanağı sağlayan e-imza yeni bir kullanım alanı ile daha karşımıza çıkıyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Yönetmeliği’ne göre, ihracat yapan şirketlere belgelerini elektronik ortamda imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı üzerinden yapma şartı getirildi.

İhracat E-İmza

Yeni uygulama kapsamında firmaların 31.03.2018 tarihinden itibaren KEP adresi üzerinden ve e-imzalı olarak gerçekleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Aynı zamanda  basılı evrak ile yapılan destek başvuruları da 01.04.2018 tarihinden itibaren kabul edilmeyecek.

E-imzaya geçiş ile başvuru süreçlerinin hızlanacağı, bürokratik işlemlerin azalacağı ve devlet desteklerinde hizmet kalitesinin artacağı ön görülmektedir. Yeni uygulamanın bir diğer avantajı tüm firmalar başvuru evraklarını Bakanlığa aynı süre içerisinde iletebilecekler.

İhracat e-imza 2

Tükiye’de bulunan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara bulunacağınız başvuru ile elektronik imzanızı kolaylıkla temin edebilirsiniz. Aynı zamanda yeni uygulamayı desteklemek amacıyla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ‘nin talimatı ile hazırlanan bir web sitesi kuruldu. www.kolaydestek.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilen web sitesi sayesinde mevzuatın daha kolay anlaşılmasının yanı sıra evraklara ulaşımda yaşanan güçlükleri de en aza indireceği ön görülmektedir.

Web sitenin en önemli özelliklerinden biri de başvuru yapacak firmaları yönlendirici nitelikte olması ve gerekli evrakların firmalara hazır olarak sunulmasıdır. Bu sayede firmalar gerekli belgeleri indirerek sitenin yönlendirdiği yerden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Tasarımda teknik detayların göz ardı edilmediği web sitesi aynı zamanda kullanıcı dostu olması özelliği ile göze çarpmakta, tüm tasarımın davranışsal prensiplere uyumlu olarak oluşturulduğu sitede bakan Zeybekçi’nin ihracatçı firmalara yönelik çağrısı da yer alıyor.