2020 İtibariyle E-Arşiv Faturaya Geçilecek

2020 itibariyle bir çok kurum e-arşiv faturaya geçecek. resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile başlayan zorunluluk sonrası yaklaşık olarak 100 bin işletmenin e-arşiv uygulamasına geçmesi bekleniyor.

E-dönüşüm alanında her geçen gün gerçekleştirilen yenilikler hem bireylerin hem de kurumların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. En son gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile bir düzenleme de Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan geldi. Yeni yıl itibariyle devrede olacak uygulama 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile E-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 2020 itibariyle düzenlenecek olan faturaların, vergilerle birlikte 30 bin TL yi aşması halinde, düzenlenen faturaların E-Belge portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

Şahıs firması sahipleri e-imza ile e-fatura kullanabiliyor

Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmeleri zorunlu. E-ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda. Gelir vergisi mükellefleri olan şahıs firması sahipleri e-imza ile e-fatura, kurumlar vergisine tabii tüzel statülü şirketler mali mühür ile e-fatura kullanabiliyor.  

Sigortacılık ve akaryakıt sektörünü de bağlıyor

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta poliçeleri ile sigorta komisyon gider belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de döviz alım-satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan gider pusulası belgesinin e-Belge olarak düzenleyecekler. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.