Profesyonel Meslek Sahiplerinin Yüzde 40’ı E-İmza

E-imzanın kullanım alanları gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40’ı her gün e-imza kullanıyor.

IPSOS tarafından gerçekleştirilen “Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları Araştırması” verilerine göre elektronik imza %50 oranla E-Devlet uygulamaları başta olmak üzere, %49 Kamu projeleri ve %23 ise bankacılık işlemlerinde kullanılmakta.

Genel olarak belirtilen başlıklarda yoğun şekilde kullanılan e-imza bu projelerin kendi içinde ayrıldığı bölümler göz önüne alındığında hem bireylere hem de kurumlara farklı alanlarda kolaylık sağlıyor. Özel sektörü de dahil ederek araştırma sonuçlarına göz attığımızda kullanıcıların bir çoğunun ortak şikayeti imza süreçlerinde yaşanan gecikme dolayısıyla işlerin aksaması ve vakit kaybı olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre yetkili kişiye ulaşılamaması nedeniyle imza süreçlerinde yaşanan gecikme 3,5 günü bulabiliyor. Aynı zamanda araştırmaya katılan katılımcıların %73 ‘ü e-imza kullanımının sonrasında imza süreçlerinin bir saatten daha az bir süreye indiğini belirtiyor.

E-imza özel sektörde de yoğun bir kullanım alanına sahip özellikle kurumların e-imza ile birlikte kullandıkları ve iş süreçlerini hızlandırdıkları imza uygulamalarının kurum içerisinde bir çok bölüm tarafından kullanılması çalışanlarında işlemelerini e-imza ile gerçekleştirmesini sağlıyor. Yine araştırma verilerinden örneklendirmemiz gerekirse profesyonel meslek sahiplerinin %40 her gün e-imza kullanıyor. Bu sayede hafta başından neredeyse hafta sonuna kadar sarkan imza süreçleri, şehir dışı ya da yurt dışında olma, toplantı ya da herhangi bir başka nedenle ofiste olamama gibi pek çok sebeple yaşanan bu gecikmeleri önlerken kurumlara da ciddi anlamda zaman ve para tasarrufu sağlıyor.

Özellikle zamanın bu derece önemli olduğu günümüzde bilhassa büyük şehirlerde çalışan kişilerin sadece imza için bir yerden başka bir yere gitmek zorunda olmadan saniyeler içerisinde imza atabilmeleri büyük bir imkan. E-imza bu özelliği ile yalnızca zaman kaybının önüne geçmekle kalmıyor imzalama işlemi gerçekleştirecek personelin sadece imza işlemi için bu derece bir efor sarf etmesini ve daha önemli süreçlere harcanabilecek iş performansının bürokratik işlemler ile harcanmasını önlüyor. Kısacası hem kurumlar hem de bireylerin işleri kolaylaştıkça e-imza kullanımının daha da yaygınlaşacağını ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam edeceğini ön görüyoruz.